EGR Verwijderen

EGR is een stikstof-reductiemethode die gebruikt wordt bij interne-verbrandingsmotoren. EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation.

Het EGR systeem zorgt ervoor dat een hoeveelheid van de uitlaatgassen uit de motor teruggeleid wordt naar de verbrandingskamer. Doordat het uitlaatgas gemengd wordt met de inkomende lucht, zal de zuurstofgehalte van het verbrandingsmengsel dalen.

Bij dieselmotoren is een bijwerking van het EGR-systeem dat er meer roet wordt uitgestoten. Minder NOx leidt tot meer roet en omgekeerd.  Het inlaatsysteem kan op den duur zwaar vervuild raken met roetaanslag. Door de vervuiling van het inlaatsysteem kan het EGR systeem niet meer goed functioneren en treden er storingen op.

Heeft u last van een slechte warme start? Een hoog verbruik of een stotterende motor? Dan is de kans groot dat u last heeft van een slecht werkend EGR systeem. iDrive solutions kan de EGR klep van uw voertuig volledig uitschakelen in de motorsoftware, het gevolg is dat deze niet meer wordt aangestuurd en gesloten blijft, dit zorgt voor een optimale verbranding. Heeft u meer vragen of bent u benieuwd naar de kosten en mogelijkheden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.