ECU-klonen

Heeft u een probleem aan het motormanagement systeem van uw auto? Een defect of bijv. waterschade? Dit heeft vaak grote gevolgen voor het functioneren van uw auto. Dan dient u het motormanagement systeem te vervangen, maar hier zijn vaak hoge kosten aan verbonden. Een alternatief is Ecu-klonen van iDrive solutions.
Wij zijn in staat om uw oude ecu/motormanagement systeem te klonen.

ECU klonen is het opnieuw programmeren van een ECU/motormanagementsysteem op basis van de kopie die gemaakt wordt. Het doel is om het systeem met de juiste data en coderingen in een vervangende ECU /motor managementsysteem te plaatsen. Dit voorkomt vervolgende problemen met storingscode, startblokkeringen/immobilizer of het op opnieuw inleren van de computer bij de merkdealer. De kosten van eco klonen zijn veel lager dan het compleet vervangen door een nieuw systeem.